Funbo

Utspritt område med några större kluster och många enstaka block. Varierade miljöer med allt från lövskog, barrskog, ängsmark till hygge. Många block ligger nära vatten. Sannolikt en del kvar att hitta och mycket kvar att göra på befintliga block. Överlag fin stenkvalitet. 

Parkera med vett och kör inte in på enskilda vägar. Tre-fyra bilar får plats på befintlig gästparkering, två bilar får plats i en ficka längs vägen nära sektor Stensäker.

 


Sektorer


Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.